Babyboomers en een millennials samen aan het werk? Zie jij het al voor je? De ene staat al met een been in z’n pensioen en de ander weet niet wat discipline is. Onzin! Maar dat zijn de vooroordelen die ze vaak over elkaar hebben. Jammer, want verschillende generaties kunnen juist zoveel van elkaar leren op de werkvloer. Hoe? Het begint allemaal met..

In zijn boek: ‘de vijf frustraties van teamwork’ legt Patrick Lencioni de essentie van samenwerken uit. Hij stelt vijf grote frustraties vast waarmee teamleden vaak worstelen. Lencioni legt uit hoe deze uitdagingen ontstaan maar vooral hoe een team die kan omzetten naar iets positiefs!

Hieronder zie je zijn model in de vorm van een piramide. Wat betekent dat de onderliggende niveaus eerst volledig aanwezig moeten zijn voor er aan een bovenliggend niveau gewerkt kan worden. 

 

En ja, je ziet het goed. De ‘harde’ (bedrijfs-)resultaten komen pas nadat er eerst voldoende is gewerkt aan de zachte, emotionele, menselijke waarden. Juist de ‘zachte’ kant van samenwerken is de basis van teamwork. (En daar word ik blij van!)

Vertrouwen

Het fundament van teamwork is vertrouwen. Vertrouwen ontstaat door het delen van persoonlijke ervaringen, gevoelens en spanningen. Ook het benoemen van je eigen sterktes en zwaktes aan elkaar, draagt bij aan het onderlinge vertrouwen. Je moet weten hoe je collega’s in de wedstrijd staan, toch? Want als jij weet dat je collega niet lekker in z’n vel zit door zijn thuissituatie, dan vraagt hij je gemakkelijker om hulp. Voor jou is het dan gemakkelijker om begrip te tonen voor zijn functioneren en hem een handje te helpen. 

Onveiligheid

Belemmeringen die kwetsbaarheid in de weg kunnen staan zijn de angst voor pijn, kritiek en falen en om gekwetst te worden. Daardoor durven teamleden zich vaak niet open te stellen voor andere teamleden. Of ze durven niet te kiezen tussen loyaliteit aan de groep en loyaliteit aan zichzelf. Wat leidt tot angst om er niet bij te horen en afgewezen te worden. Met als gevolg dat teamleden zich aanpassen en een grote behoefte hebben aan onkwetsbaarheid. Maar die belemmeringen kunnen ook komen door een onveilige omgeving. Denk aan roddelende collega’s of een leidinggevende die jou wel telkens flinke kritiek geeft, maar zelf niet openstaat voor feedback.

Nu ben je vast benieuwd hoe het staat met het vertrouwen in jouw team. In een team waarin iedereen elkaar echt kent en vertrouwt, durft iedereen:

  • Zich kwetsbaar opstellen
  • Fouten aan elkaar toe te geven
  • Onderling met elkaar te sparren, ook wanneer het niet over hun eigen vakgebied gaat
  • Elkaar om hulp te vragen
  • Eerlijke feedback aan elkaar te geven en te ontvangen
  • Elkaars krachten, zwaktes en skills te leren kennen en die effectief in te zetten
  • Elkaar positief te benaderen, in plaats van direct tot negatieve conclusies over te gaan

Wat blijkt nou? Elke medewerker, piepjong of oud, loopt tegen dezelfde uitdagingen en frustraties aan als het gaat om samenwerken. De basis van teamwork bestaat altijd uit vertrouwen, kwetsbaarheid en een veilige omgeving. En ja, jij als leidinggevende moet het goede voorbeeld geven. In mijn trainingen ‘samenwerken & groepsdynamica’ gaan we actief aan de slag met deze onderwerpen. Benieuwd? Neem dan even contact op!